Grondwerk

  • Grondwerk

    starten met een goede basis

Tijdens de werkzaamheden in de tuin komt het ook vaak voor dat er grondwerk verricht moet worden.

Met grondwerk wordt bedoeld het afgraven of leeghalen van een tuin, het uitgraven van een vijver, het uitgraven van funderingen voor een aanbouw,
het leggen van kabels en leidingen, het uitgraven van grote heesters of oude boomstronken en het aanplanten van bomen.

Bij het verrichten van de verschillende grondwerkzaamheden wordt gebruik gemaakt van een minikraan. De minikraan waarmee gewerkt wordt kan in de meeste tuinen
met de aanwezigheid van een poort gebruikt worden. De minikraan is op smal spoor namelijk 70 cm. breed en kan hierdoor gemakkelijk door poortdeuren rijden.

Door tijdens de grondwerkzaamheden gebruik te maken van een minikraan, kan deze veel tijd besparen tijdens de werkzaamheden.

© R. Vos Groenwerk & Sierbestrating - Santpoort-Noord
css.php